ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ

6004

    Општина посједује све карактеристике брдско-планинског краја. Сам град смјештен је на сјеверним обронцима планине Јавор на надморској висини од 668 метара; непосредно изнад насеqа је брдо Виселац са врхом Кик (надморска висина 903 метра). Само мањи дио општинског подручја на висини је нижој од 500 метара, трећина општине између 500 и 700, а њен највећи дио издиже се 700 па до 1.400 метара изнад морског нивоа.

   Планина Јавор, као дио динарске рељефне макро-цјелине, добрим дијелом одређује својства власеничког простора. Дужином од преко 60 километара пружа се од средњег тока Дрине до почетног тока ријеке Дрињаче. Највиши врхови Јавора су Жеп (1.537 метара) и Велика Игришта (1.405).

   Подручје Власенице богато је водама које се јављају у виду врела и прерастају у потоке и краће ријечне токове који иду ка истоку и припадају сливу Дрине. Ријеке Дрињача, Тишча и Студени Јадар окосница су хидрографске мреже богате атрактивним водопадима, слаповима, понорима. Бројна су изворишта изузетно квалитетне питке воде међу којима се, по издашности, издвајају извор Тишче и Видовића врело која се користе за водоснабдијевање Власенице. Ријечни токови располажу и значајним хидроенергетским потенцијалом. Мини хидроцентрале постоје на Студеном Јадру (инсталирана снага 2 х 450 КW) и Тишчи (2 х 1.000 КW), а постоје услови за изградњу више других.