.

171

    Општина Власеница расписује Јавни позив у оквиру имплементације USAID-ovog Програма подршке заштити људских права (INSPIRE) на подручју општине Власеница као партнерске јединице локалне самоуправе. Јавни позив ce расписује на темељу Предузетничког фонда за маргинализоване групе жена и припаднике других маргинализованих група, насталог удруженим средствима Општине Власеница и USAID/INSPIRE-a.

   На конкурсу могу учествовати заинтересирани апликанти, појединачно или у групи, који се у моменту подношења пријаве не могу окарактерисати као предузетници односно власници регистрираног бизниса и нису то никада били. Пријаве могу поднијети пунољетне особе, с пребивалиштем на подручју општине Власеница, које имају пословну идеју и желе је реализовати кроз започињање властитог пословног подухвата на подручју општине Власеница.

Јавни позив се расписује за подршку развоју бизниса  маргинализованих група жена и припадника других маргинализованих група и то:

  1. жртве насиља,
  2. незапослене особе до 35 година,
  3. самохрани родитељи,
  4. дугорочно незапослени не узимајући у обзир године старости,
  5. особе са инвалидитетом или с дјететом са инвалидитетом,
  6. особе из руалних средина, те
  7. особе које су на неки други начин маргинализован

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ