ЈОШ 24 ЧАСА ДО ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА У АЛПРУ

1838

   А.Д. “Алпро” из Власенице расписао је Јавну лицитацију за продају резервних дијелова и материјала.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
«A L P R O» VLASENICA

Na osnovu člana 48. tačka 5. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminijuma «ALPRO» Vlasenica-Prečišćen tekst S broj: 16-2/16 od 28.06.2016.godine, notarska potvrda broj: OPU 217/16 od 05.07.2016. godine i Prijedloga Komisije za prodaju opreme i rezervnih dijelova i materijala broj: 01-330/17 od 13.06.2017.godine, oglašava se

JAVNA LICITACIJA
za prodaju rezervnih dijelova i materijala

I Izvršiće se prodaja viškova rezervnih dijelova i materijala.
Spiskovi artikala se mogu preuzeti na sledećem web linku: goo.gl/WCzNi8

II Javna licitacija će se obaviti dana 29.06.2017 godine (četvrtak) sa početkom u 12 časova u Poslovnoj zgradi Društva u Vlasenici,ulica Njegoševa bb-Restoran društvene ishrane.
Razgledanje sredstava se može vršiti od 19.06.2017. do 29.06.2017. godine u periodu od 1000 do 1200 časova (osim subote i nedelje).

III Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja prije početka licitacije uplate 10% od početne cijene sredstva za koje se prijave, na blagajni Društva.
Prijave se mogu vršiti pojedinačno za stavke ili po lotovima.
Za kupovinu po lotovima odobrava se rabat od 20% na početnu cijenu lota. Pravo preče kupovine imaju oni koji su se prijavili za kupovinu po lotovima.
Ako se prijavi više lica za kupovinu po lotovima licitacija će se vršiti između lica koja su se prijavila za kupovinu po lotovima.
U slučaju prodaje po lotovima, neće se vršiti licitacija po pojedinačnim pozicijama.

IV Sredstva se prodaju u viđenom stanju.Na prodajnu cijenu se zaračunava PDV. Rok za uplatu i preuzimanje kupljenih sredstava je tri dana od dana licitacije.
Kupac koji je izlicitirao najveću cijenu, a nije u predviđenom roku izvršio uplatu gubi pravo na povrat depozita.

Broj:01-329-2/17
Datum, 13.06.2017.godine

 GENERALNI DIREKTOR
Vladan Nastić

Spiskovi-za-licitaciju.pdf