БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ У БИХ СМАЊЕН ЗА ВИШЕ ОД 42.000

388

   Извор: https://www.rtrs.tv/

   Број регистрованих незапослених особа у Босни и Херцеговини смањен је за 42.595 у односу на прошлу годину и према посљедњим подацима Агенције за статистику у јуну је износио 405.476.

   У јуну прошле године било је 448.071 незапослених, а у истом мјесецу 2017. било их је 485.888.

   Ове године у јуну број запослених особа у БиХ износио је 821.124, а од тога 352.447 жена.

   Уколико се пореде регистроване незапослене особе по квалификационој структури уочава се да је највећи број незапослених особа са ВКВ и КВ квалификацијом 130.566, затим слиједе особе са средњом стручном спремом 114.441 и неквалификоване особе 113.165.

   Као незапослени води се најмањи број особа вишег образовања 6.151, а слиједе их полуквалификоване особе 7.553.

   Удио женске популације у регистрованим незапосленим особама износи 56,9 одсто или у апсолутном износу 230.548 особа. У женској популацији највећи број незапослених особа је са средњом спремом 73.128, неквалификованих НК 65.810 и са ВКВ и КВ квалификацијом 60.354 особа.

   Број незапослених особа је резултат прикупљања и обраде података које доставља Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине. Незапосленом особом се сматра свака особа која испуњава законом прописане услове и пријављена је у неком од Завода за запошљавање.