ДАНАС ЈЕ СВЈЕТСКИ ДАН ЧИСТИХ РУКУ

360

   Извор: Министарствo здравља и социјалне заштите Републике Српске

   Сваког 15-ог октобра обиљежава се Свјетски дан чистих руку. Главни циљ је развој културе и подизање свијести прања руку сапуном као ефикасног и приступачног начина за превенцију болести.

   Ове године тема Свјетског дана чистих руку је „ Чисте руке за све“.
   Програм одрживог развоја Уједињених нација до 2030. године, у циљу 6 наводи како је неопходно осигурати санитарне услове и приступ питкој води, за све, до 2030. године. Због тога је и  тема Свјетског дана чистих руку 2019. године усмјерена на циљеве из Програма одрживог развоја „Не оставимо никога иза“.
Неједнакости у доступности средстава за прање руку, као и недостатак програма за промоцију хигијене руку, повећава ризик за појаву болести што ће утицати на здравље, едукацију и економски статус.
Ове године тема „Чисте руке за све“ подсјећа да сви требамо да се укључимо у рјешавање поменутих неједнакости, без обзира на нашу улогу у друштву.
Уједињене нације су 2010. године признале право на сигурну и чисту воду за пиће и санитацију, као људско право.
   Људско право на воду даје право свима, без дискриминације, на довољну, сигурну, прихватљиву, физички приступачну и доступну воду за личну и кућну употребу (вода за пиће, личну хигијену, прање одјеће, припрему хране, кућну хигијену).
   Први Свјетски дан чистих руку одржан је 2008. године када је више од 120 милиона дјеце прало руке сапуном у више од 70 земаља. Од 2008. године заједнице и националне владе су користили Свјетски дан чистих руку како би шириле свијест о значају прања руку, изградњи умиваоника и славина, те указали на једноставност и значај чистих руку. Сваке године више од 200 милиона људи широм свијета су укључени у обиљежавање Свјетског дана чистих руку у више од 100 земаља свијета. Свјетски дан чистих руку је потврђен од великог броја влада, међународних институција, организација цивилног друштва, невладиних организација, приватних установа и појединаца.