ФЛОРА И ФАУНА

4213

    Богатство биљног свијета карактеристично је за подручје општине Власеница. У планинском дијелу велики су мјешовити комплекси црногорице (јела, смрча, бијели и црни бор, обична клека или смрека, а среће се и ријетка Панчићева оморика) и бјелогорице (буква, храст китњак и цер, црни граб, бреза, јавор, јова бијела и црна, дивља трешња, дивља крушка, дивља јабука).

   Од жбуња најзаступљенији су: малина, купина, боровница, глог, дријен, трњина, лијеска, шипурак (дивqа ружа), зова, а од љековитих трава: кантарион, сријемож, мушка и женска боквица, мајчина душица, маслачак, нана, преслица, јагорчевина, жути гавез, плућњак, коприва, хајдучка трава, зечји купус.

   Најзначајније врсте гљива на овом подручју су: смрчак лишћарски, смрчак четинарски, буковача, редуша, вргањ, сунчаница, рујница, млијечница, лисичарка.

   Поред дивокоза и медвједа, као заштићених представника животињског свијета, у околини Власенице заступљене су и дивље свиње, вукови, срне, лисице, зечеви…

   Планински потоци и ријеке станишта су поточне пастрмке, клена, младице, мрене, шкобаља, липљана…