ИСПЛАЋЕНО 188,8 МИЛИОНА КМ НА ОСНОВУ РАТНЕ ШТЕТЕ

432
   Извор: Министарство финансија Републике Српске
   Министарство финансија Републике Српске исплатило је 188,8 милиона КМ на основу материјалне и нематеријалне штете настале у протеклом рату чиме је знатно смањен ниво унутрашњег дуга.

   У Министарству финансија рекли да, у складу са Законом о унутрашњем дугу, редовно извршавају пристигле и верификоване обавезе на основу доспјелих судских извршних рјешења и вансудских поравнања, које се тичу ратне материјалне и нематеријалне штете.

   До сада су у Министарству финансија евидентиране обавезе на основу ратне штете у износу од 568,5 милиона КМ.

   “Водећи рачуна о редослиједу запримања и исправношћу достављене документације, врши се обрада и припрема документације за извршавање судских пресуда и вансудских поравнања у што краћем року. У току процеса обраде судских предмета, странке имају право избора да се одлуче за релизацију путем плана исплате у готовини, који је дефинисан у 13-годишњем року од дана запримања предмета, или да потраживање наплате путем емисије обвезница”, истакли су у Министарству финансија.

   Министарство финансија Српске је до сада реализовало 12 емисија обвезница ратне штете укупне вриједности 422 милиона КМ, а у току је обрада документације за 13. емисију.

   – Редовно се извршавају доспјеле обавезе по овом основу. До сада је по основу доспјелих купона власницима обвезница исплаћено 133,9 милиона КМ – наводе у Министарству финансија.

   Законом о унутрашњем дугу омогућено је и измирење пореза и доприноса путем обвезница, а од почетка примјене ове одредбе у те сврхе су искориштене обвезнице у вриједности 110,1 милион КМ.

   Када је ријеч о исплатама у готовини, с циљем очувања финансијске стабилности, сачињен је план отплате и до сада је на овај начин измирен 31 милион КМ.

   У Министарству финансија наводе да измирују и обавезе на основу пресуда и нагодби Европског суда за људска права, те да је по том основу у готовини исплаћено 23,9 милиона КМ.

   “Да би грађани што прије реализовали своја потраживања, а уједно била настављена тенденција смањења унутрашњег дуга, Министарство финансија ће наставити да редовно извршава пристигле и верификоване обавезе по основу судских извршних рјешења и вансудских поравнања”, истакли су у Министарству финансија.