ИСПЛАЋЕНО ОКО ДВА МИЛИОНА КМ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА РАДНИКА

457

      Извор: Министарство привреде и предузетништва

    Министарство привреде и предузетништва, у сарадњи са Пореском управом Републике Српске, исплатило је закључно са данашњим даном средства у износу око 2 милиона КМ за 4.459 радника којима је повећана плата у односу на период почетне плате.

   Ријеч је о 177 обрађених захтјевa који су поднесени до 31.07.2021. године за подстицај за повећање плата радника. У наредном периоду наставиће се обрада доспјелих захтјева и исплата подстицаја за повећање плате радника за четврти обрачунски период, јануар-јун 2021. године.

   Подсјетимо, циљ увођења ове мјере је смањење сиве зоне у области пријаве радника и исплате плата, побољшање положаја радника и превођење цјелокупног новчаног износа које радник добија од привредног субјекта у легалне токове.