ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ КОЈА ЈЕ ПРОИСТЕКЛА ИЗВРШЕЊЕМ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА

708

   Извор: Министарство правде Републике Српске

    ​Министарство правде Владе Републике Српске обавјештава јавност да је, сходно закључку Народне скупштине Републике Српске, упутило Јавни позив за одржавање јавне расправе о Нацрту Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, а који је објављен и у дневним новинама “Глас Српске”, дана, 10.03.2018. године.

    Наведеним законским рјешењем уређују се услови, поступак и органи надлежни за откривање,одузимање и управљање имовином која је проистекла извршењем кривичног дјела и прекршаја, те међународна сарадња.

    Јавна расправа ће бити одржати дана, 22.03.2018. године, у просторијама Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Управа за полицијску обуку, у Бањој Луци, са почетком у 13.00 часова (Ул. Булевар Војводе Живојина Мишића 10A).

    Поред интернет странице Министарства правде, увид у текст Нацрта Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, може се извршити на интернет страници Народне Скупштине Републике Српске (www.narodnaskupstinars.net).