ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

387

   Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске објавило је јавни позив за пољопривреднике за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције.
Услови које је потребно да пољопривредници испуне како би могли да конкуришу за средства су: да су регистровани у регистру пољопривредних газдинстава, да су ажурирали податке у регистру до 15. маја текуће године, платили противградну заштиту, уколико су обвезници плаћања, те да су пријавили доприносе за пензионо и здравствено осигурање за 2018. годину. Пољопривредници могу да конкуришу за подршку вишегодишњим засадима, изградању пластеника и стакленика, куповину противградних и противмразних мрежа, система за наводњавање, машина и система за сортирање и паковање пољопривредних производа.

Више информација на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Documents/Javni%20poziv%20za%20kapitalne%20investicije.pdf