ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА

1878

На основу Рјешења начелника општине Власеница бр. 02/1-014-282/17 од 18.7.2017. године, Комисија за провођење поступка продаје путничких моторних возила у власништву Општине Власеница објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за продају путничких моторних возила
у власништву Општине Власеница

Javni-poziv

obrazac-ponude

uputstvo