ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

474

 

Општинска управа општине Власеница расписала је јавни позив за заузимање јавне површине на дан вашара, у недјељу 12.6.2022. године, који преносимо у цјелини.

 

 

Број:02-014-288/22

Датум: 31.5.2022.год.

На основу чланoва 2, 4, и члана 8. Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Власеница“ број1/22) и члана 77. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“ број 15/21) Начелник општине Власеница, о б ј а в љ у ј е

 

                                            Ј А В Н И  П О З И В

За заузимање јавне површине на дан вашара 12.6.2022. године

 

Позивају се сва физичка и правна лица која имају намјеру да на дан вашара 12.6.2022. године обављају угоститељску, трговинску и друге дјелатности на подручју општине Власеница, да поднесу захтјев за заузимање јавне површине Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове.

Уз захтјев потребно је доставити сљедеће:

  1. фотокопију личне карте,
  2. фотокопију уплатнице као доказ о уплати за заузимање јавне површине.

Крајњи рок за подношење захтјева је 10.6.2022. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Мирослав Краљевић