ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗАУЗИМАЊЕ ТЕЗГИ ЗА ВАШАР

1351

Ј А В Н И  П О З И В
 за заузимање јавне површине на дан вашара 07.06.2020. године

 

     Општина Власеница позива сва физичка и правна лица која имају намјеру да на дан вашара 07.06.2020. године обављају угоститељску, трговинску и друге дјелатности на подручју општине Власеница, да поднесу захтјев за заузимање јавне површине Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

Уз захтјев потребно је доставити следеће:

    1. фото-копију личне карте
    2. фото-копију уплатнице као доказ о уплати за заузимање јавне површине.

    Крајњи рок за подношење захтјева је 06.06.2020. године. Контакт особа за више информација: Божидар Куртума, 065687284.