КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРУ

1682

 

           Извор: Министарство просвјете и културе

      Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу за 2018. годину. Конкурс је намијењен за суфинансирање пројеката који подразумијевају међународну сарадњу – подршка организацијама, удружењима и установама  културе којe користе средства иностраних фондова те пројекте који се односе на децентрализацију у култури.

    Право пријаве на конкурс и учешће у расподјели наведених средстава имају организације, удружења грађана и установе за обављање културне дјелатности регистроване на територији Републике Српске. Једна организација може конкурисати само једним пројектом.

    Установе културе чији је оснивач Република не могу учествовати у расподјели средстава.

    Оцјењивање и вредновање поднесених пројеката вршиће се на основу посебних критеријума прописаних за обје категорије пројеката посебно.

    Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области културе за расподјелу дијела прихода од игара на срећу, као и пратећи пројектни обрасци доступни су на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) – на страници Министарства просвјете и културе и на порталу е-Култура (www.ekulturars.com ).

   Јавни конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из културе за расподјелу прихода од игара на срећу 2018._501403643