МЈЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ АЛКОХОЛИЗМА И ОСТАЛИХ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

1401

   Извор: www.vladars.net

​​   Мјесец борбе против алкохолизма и других зависности обиљежава се сваке године у периоду од 15. новембра до 15. децембра са циљем подизања свијести становништва о штетном утицају алкохола, дрога и других психоактивних супстанци као и подизању свијести становништва о сузбијању ширења ових ризика по здравље становништва.

   Зависност је обољење које настаје употребом једне или више психоактивних супстанци биљног или синтетичког поријекла, која кад се унесе у организам, модификује неуролошке функције и након понављане употребе доводи до психичке или физичке зависности. Количина попијеног алкохола и комбинација са другим психоактивним средствима доводи до зависности.
   Према подацима Свјетске здравствене организације Европски регион има највећу стопу пријевремене смртности узроковане алкохолом. Ризик смртности повезан са употребом алкохола је у источном дијелу Европе седам пута већи него у осталим дијеловима Европе. С обзиром на културолошка обиљежја повезана са употребом алкохола у источним и јужним дијеловима Европе, међу којима је и наша земља, проблем зависности од алкохола дуго остаје непрепознат, касно дијагностикован и често удружен у морбидитетну слику хроничних обољења кардиоваскуларног и дигестивног система.
   Према подацима Института за јавно здравство Републике Српске у 2017. години је регистровано укупно 534 особа лијечених због злоупотребе психоактивних супстанци, од којих је 91% мушкараца. Просјечна старост лијечених особа је 37 година (мушкараца 37 година а жена 34 године). Најчешће примарно средство зависности је хероин (87%) случајева, потом марихуана (4,6%) и амфетамин (1,9%). Средства зависности се у највећем проценту уносе у организам интравенском апликацијом (32,6%), ушмркавањем (28,4%) и пушењем (8,9%). Најчешћи разлози за почетак експериментисања су знатижеља (22,9%), потом утицај вршњака или партнера (15,3%), забава (14,7%) и досада (11,6%).
   Како би подигли свијест о штетности психоактивних супстанци потребно је континуирано едуковати школску популацију о ризицима за оболијевање и пријевремену смртност повезану са употребом психоактивних супстанци. Ангажовање младих у реализацију програма унапређења здравља и успостављање модела здравог живљења је један од приоретних циљева промотивно превентивних активности у заједници.​