НОВИ ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СРПСКОЈ

645

   Министарство просвјете и културе Републике Српске донијело је нови правилник којим се прописују просторни, материјални и други стандарди и нормативи за оснивање и рад предшколских установа и играоница, а односе се на примјену програма предшколског васпитања и образовања и на безбједност боравка дјеце и одраслих.

   Начелник Одјељења за предшколско васпитање и образовање у Министарству просвјете и културе Републике Српске Наташа Цвијановић рекла је Срни да су новим Правилником уведене новине као што су дефинисање кориштења видео-надзора и употребе фотографија са дјецом из предшколске установе, водећи рачуна о праву дјетета на заштиту приватности и како би малишани били заштићени од евентуалних злоупотреба, посебно на друштвеним мрежама.

   “Према овим одредбама, видео-материјали и фотографије настали током спровођења програма предшколског васпитања и образовања, на основу којих се може утврдити идентитет дјетета које похађа установу, могу се користити ради промоције установе, путем средстава масовне комуникације, рачунарског система или мреже или на јавном скупу само ако установа има писану сагласност родитеља или старатеља”, истакла је Цвијановићева.

   Она је навела да су Правилником о стандардима и нормативима за област предшколског васпитања и образовања дефинисани и услови за рад и опремање играоница, имајући у виду да су обавезне да испуњавају услове за рад у складу са стандардима и нормативима за област предшколског васпитања и образовања.

   “Одредбама овог правилника детаљније су дефинисани параметри о дозвољеном нивоу тешких метала, буке, микроклиме у објекту, биолошких и хемијских штетности, одржавање клима уређаја, те одредбе које се односе на безбједност дјеце и одраслих у објектима установе”, каже Цвијановићева.

   Она је напоменула да је Правилником прописан оптималан капацитет објекта установе, као и организационе јединице установе, обавезан основни пакет материјала за игру и рано учење за васпитну групу, дизајн, конструкција и положај објекта, те опрема у објекту, кухињи и другим просторијама установе.