ОБАВЈЕШТЕЊЕ ИЗ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

423

Позив за доставу приједлога
Одлука о одређивању брoја мобилних тимова
Одлука о именовању особља за унос, обраду и контролу изборних резултата