ОБАВЈЕШТЕЊЕ ИЗ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

2680

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 59. став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 7/16 и 36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број:121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), Закључка Владе Републике Српске о обавезном провођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона COVID – 19 у Републици Српској број:01-3/20 од 17.03.2020. године и члана 23. и 31. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“,број 9/17), Општински штаб за ванредне ситуације општине Власеница, доноси:

 

НАРЕДБА

О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА
ПОЈАВУ БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ КОРОНА

 

  1. Овом Наредбом прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона на територији општине Власеница.
  2.  У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. ове наредбе, наређује се обавезно ношење заштитних маски у затвореном простору.
  3. Наредба о обавезном ношењу заштитних маски обавезујућа је за све институције, организације, привредне субјекте и друге објекте гдје је могуће окупљање већег броја грађана те су исте дужне онемогућити улазак у затворене просторије без заштитне маске као и ограничити број људи који могу бити истовремено присутни уз поштовање минималне физичке удаљености.
  4. Контролу провођења ове Наредбе вршиће надлежни инспекцијски органи и Општински штаб за ванредне ситуације у оквиру своје надлежности. За непоштовање мјера ове Наредбе прекршиоци ће бити санкционисани у складу са Законом.
  5. Овај закључак ступа на снагу одмах и биће објављен у „Службеном гласнику општине Власеница“.

 

КОМАНДАНТ ШТАБА
Мирослав Краљевић