ОБАВЈЕШТЕЊЕ ИЗ ВОДОВОДА

1296

    Предузеће А.Д. “Водовод и канализација” у стечају обавјештава све кориснике да су , због оснивања новог комуналног предузећа, у обавези да своја досадашња дуговања измире до 31.01.2021.године.
Након тога сва неизмирена дуговања наплаћиваће се судским путем.

Стечајни управник.