ОБАВЈЕШТЕЊЕ ИЗ ВОДОВОДА У СТЕЧАЈУ

1548

   Обавјештавају се сви корисници који према предузећу Водовод у стечају имају дуговање да исто измире у што краћем року јер ће предузеће приступити судској наплати свих потраживања.