ОБАВЈЕШТЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ВЛАСЕНИЦА

1038

    У складу сa Законом о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/07), нерадни дан у Републици Српској је 9. jануар.

   У дане празника Републике не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

   Истоименим Законом је прописано да ће начелник општине, односно градоначелник одредити која су предузећа, установе и друге организације са подручја јединице локалне самоуправе, ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни да раде у дане празника Републике и у ком обиму.

   У складу са тим, обавјештавамо вас да је радно вријеме трговинских и занатских радњи  на подручју општине Власеница дана 9. јануара до 12:00 часова.

   Taкође, у складу са чланом 117. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Власеница, сва предузећа, установе и друга правна лица која су власници или корисници пословних просторија обавезни су да имају одговарајућу заставу Републике Српске, коју ће уочи датума и свечаности обавезно истаћи на згради до уличне стране на држачима.