ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЗАБРАНИ САОБРАЋАЈА И ПАРКИРАЊA ЗА ВРИЈЕМЕ ТРКЕ

859