ОБАВЈЕШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ВЛАСЕНИЦА

939

    Централна изборна комисија БиХ је на сједници одржаној дана 01.10.2020. године донијела Одлуку којом се одбија упис у Извод из Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине за 27.960 бирача. Одлука је објављена на интернет страници Централне изборне комисије БиХ, а у прилогу одлуке се налази база података Централне изборне комсије БиХ о одбијеним пријавама којој се може приступити путем уношења личних података у апликацију „Провјерите да ли је ваша пријава одбијена“.

    Општинска изборна комисија Власеница обавјештава бираче да могу благовремено извршити увид у наведени Извод и базу података о одбијеним пријавама на интернет страници Централне изборне комисије БиХ http://http://izbori.ba/Default.aspx?Lang=5 .

  ПРЕДСЈЕДНИК ОИК ВЛАСЕНИЦА
САЊА СТАНИМИРОВИЋ ОСТОЈИЋ