ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

745
   Извор: Министарство породице, омладине и спорта
  Министарство породице, омладине и спорта обавјештава спортске организације да су, приликом тражења сагласности за одржавање такмичења, која су дозвољена одлуком Републичког штаба за ванредне ситуације, дужне Министарству доставити захтјев са информацијама о датуму одржавања такмичења, броју учесника и локацији на којој ће такмичење бити одржано.
   Након што размотри захтјев Министарство породице, омладине и спорта предмет упућује на разматрање Министарству здравља и социјалне, а потом се коначно мишљење доставља спортској организацији.
    Молимо спортске организације да захтјеве достављају благовремено и потпуне, како би на вријеме добили сагласност за одржавање такмичења.