ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СПОРТСКУ ЈАВНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

899
   Извор: Министарство породице, омладине и спорта
    Народна скупштина Републике Српске је крајем 2019 године, усвојила Нацрт закона о спорту Републике Српске и сходно Закључку у вези са Нацртом закона о спорту Републике Српске, на 8. редовној сједници, одржаној 6. децембра 2019. године, одлучила да се Нацрт закона о спорту Републике Српске упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом закона, уређују питања која су од посебног значаја за грађане, и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције.
   Овом приликом вас обавјештавамо и уједно позивамо да узмете учешће у јавној расправи, како бисмо дошли до што бољих и квалитетнијих законских рјешења.
   Јавна расправа ће се одржати, дана 22.01.2020. године (сриједа) у амфитеатру Факултета безбједносних наука, Улица, Булевар Војводе Живојина Мишића бр.10.а, Бањалука са почетком у 12: 30 часова.
   Такође информишемо вас, да је Нацрт закона објављен и на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net и Министарства породиоце, омладине и спорта Републике Српске www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx.

​​