ОБИЉЕЖЕН СВЈЕТСКИ ДАН ЗЕМЉИШТА

506
     Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
    Поводом обиљежавања 5. децембра-Свјетског дана земљишта, у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, одржан је радни састанак. Уважавајући да је у текућој години усвојен Закон о измјенама и допунама закона о пољопривредном земљишту, на наведеном састанку разговарано је о изазовима и потешкоћама којима су изложене институције у спровођењу земљишних политика.
   На састанку су, осим представника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, присуствовали и представници Министарства за просторно планирање, грађевинарство и екологију, Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, ЈУ „Пољопривредни институт Републике Српске“, Пољопривредног и Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци. Од стране учесника разматрани су задаци и активности које су наведене институције проводиле у 2019. години и предлагани кораци за креирање земљишне политике у наредној години.
   Присутни су били упознати са резултатима пројекта Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци, након чега се, у 2020-ој години планира започети са припремама за израду Стратегије одрживог управљања пољопривредним, шумским и водним земљиштем Републике Српске до 2030. године.