ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА У КУЛТУРИ ЗА 2021. ГОДИНИ

698
     Извор: Министарство просвјете и културе Републике Српске
    Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање пројеката и програма у култури Републике Српске за 2021. годину и Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина у 2021. години.
   У складу са Правилником о суфинансирању јавних потреба у култури Републике Српске, расписано је десет појединачних конкурса из области културе и умјетности који се односе на  филмске фестивале, на позоришну умјетност, књижевне манифестације, издавачку дјеалтност, музичку и музичко-сценску умјетност, визуелну и мултимедијалну умјетност, културно насљеђе и културно-умјетнички аматеризам, те на културно стваралаштво националних мањина Републике Српске.
    Право подношења пријава на јавни конкурс имају правна лица регистрована за обављање културно-умјетничке дјелатности на територији Републике Српске, као и јавне установе културе чији је оснивач јединица локалне самоуправе и то искључиво са пројектима за које је планирано више извора финансирања, водећи при том рачуна да предвиђено суфинансирање од стране Министарства просвјете и културе не прелази 80 одсто од укупног буџета пројекта.
Процјену, стручно вредновање и бодовање пријављених пројеката, на основу посебних критеријума прописаних за сваку област посебно те одредби о начину бодовања пројеката, вршиће стручне комисије које ће именовати министар просвјете и културе.
   Подносиоци пријава сву потребну документацију треба да доставе у складу са одредбама сваког појединачног конкурса и на обрасцима које је прописало Министарство просвјете и културе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
    Сви конкурси, уз обавезне пратеће обрасце за пријаву, доступни су на порталу Владе Републике Српске (www.vlаdаrs.nеt) – на страници Министарства просвјете и културе Републике Српске – Јавни конкурси за суфинансирање програма и пројеката у области културе 2021).
   Јавни конкурси су објављени, 7. јула 2021. године, у дневном листу „Независне  новине“ и остају отворени 30 дана.