ОД 11. ЈУНА ПОЧИЊЕ УПИС У СШЦ “МИЛОРАД ВЛАЋИЋ” У ВЛАСЕНИЦИ

2401

     Упис ученика у прве разреде СШЦ “Милорад Влачић”у Власеници, школске 2018/19.године траје од 11. до 22. јуна у првом, и од 2. до 13.јула 2018.год. у другом уписном року. Упис ће трајати од 8. до 14. часова у наведеним терминима.

     Документи потребни за упис:
– Пријава (попуњава се у школи)
– Оригинално свједочанство о зваршеној основној школи (VI, VII, VIII и IX разред)
– Диплому “Вук Стефановић Караџић” или друге дипломе ако ученик посједује
– Извод из матичне књиге рођених
– Адресирани коверат (добија се у школи)