ОДЛУКA О ИЗМЈЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА

376

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

На основу члана 2.став 1. Закона о основама безбједности у саобраћају на путевима у БиХ („Службени гласник БиХ број 6/06, 75/06 -испр, 44/07, 84/09,48/10, и др-закон 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), члана 2. став 2.Закона о безбједности саобраћаја на путевима РС („Службени гласник РС 63/11), члана 20. тачка 10. и члана 59. став 1.тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 66. Статута општине Власеница („Службрни гласник општине Власеница“,број 9/17) и члана 17. став 1. Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју општине Власеница“,број 10/17), Начелник општине Власеница доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА

I

Овом Одлуком дефинише се измјена режима саобраћаја на уличној мрежи општине Власеница за дан, 26.09.2022. године због откривања и освештања централног спомен обиљежја српским борцима и отварања новог Трга српских бораца.

II

Забрана саобраћаја у оба смјера кретања моторних возила важи за следеће улице:

– од раскрснице Трг српских бораца и Светосавске улице до улице Николаја Велимировића (од УР „Вертиго до УР„Сташа“) у периоду од 11 до 22 часа,

– од раскрснице ул. Светосавска и ул. Војводе Мишића до раскрснице ул. Светосавска и ул. Иве Андрића (од Робне куће до градског парка) у периоду од 15 до 22 часа.

III

Полицијски службеници ПС Власеница вршиће контролу примјене ове Одлуке и учеснике у саобраћају усмјеравати на алтернативне правце.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и важи за дан 26.09.2022. године.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 06/1-364-16/22-1                                                        Мирослав Краљевић, с.р.

Датум: 26.09.2022.године