ОДРЖАНА 22. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СО ВЛАСЕНИЦА

608

    Извор: Општинска управа општине Власеница

    Дана 28. маја 2019. године одржана је сједница Скупштине општине Власеницa.
На двадесет другом редовном засједању одборници су разматрали и усвојили Извјештај о извршењу буџета општине за 2018. годину који је остварен 98% у односу на план, са благим дефицитом од 38.562 КМ.
Марко Тодоровић, начелник Одјељења за финансије рекао је да су укупни приходи остварени у износу од  5.174.858 КМ, док укупни расходи износе од 5.213.420 КМ.

    Усвојен је Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја  општине Власеница за претходну годину.
Жељко Дамљановић, шеф Одсјека за развој презентовао је кључна запажања о оствареном квалитету системског управљања развојем као и основне податке о реализацији Стратегије развоја општине Власеница за 2018. годину. Извјештај показује 70% остварења започетих пројеката.  Дамљановић је навео да, у погледу финансијске реализације, стање указује да је планирање било реално, што се може сагледати из укупне вриједности реализованих пројеката 2.804.905 КМ (87% у односу на план). Износ средстава који је утрошен за приоритете из Стратегије (2.804.905 КМ) је три пута већи у односу на почетак имплементације, док је удио капиталних инвестиција у буџету Општине (16,20%) два пута већи у односу на почетак имплементације Стратегије. За реализацију пројеката/мјера из буџетских средстава је издвојено 30% у односу на укупна реализована средства. У погледу „привлачења“ екстерних средстава проценат од 70% реализованих екстерних средстава показује да је Општина водила активну политику обезбјеђења екстерних средстава за реализацију пројеката у претходној години.

   На сједници је усвојена ревидирана Стратегија развоја општине Власеница за период 2014–2023. Након истека петогодишњег периода, приступило се ревизији овог кључног стратешко-планског документа са циљем унапређења процеса стратешког планирања, односно ажурирања података у оквиру социо-економске анализе, идентификовања нових и модификовања постојећих пројеката, ревизије стратешких и секторских циљева. У процесу је примјењен партиципативни приступ, те су учествовали сви кључни развојни актери са подручја општине уз подршку УНДП/ ИЛДП Пројекта.

    Разматрани су и усвојени извјештаји о раду и финансијски извјештаји Дома здравља и Културног центра Власеница за 2018. годину, Одлука о успостављању сарадње општине Власеница са општином Чајетина, информације о стању у области запошљавања на подручју општине Власеница,  раду у мјесним заједницама,  стању борачко – инвалидске заштите у претходној години, те Програм одржавања и заштите  локалних  и некатегорисаних  путева за 2019. годину.