ПОЈАЧАНЕ МЈЕРЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ- “КОРАК ПРЕДУЗМИ, РАЧУН УЗМИ”

395

    У оквиру кампање „Корак предузми, рачун узми“, појачане активности Пореске управе РС с циљем сузбијања сиве економије. Због неиздавања рачуна запечаћено 305 објеката.

    Инспектори Пореске управе Републике Српске су у првој половини ове године извршили укупно 1.801 контролу евидентирања промета преко фискалних каса, те су у 802 случаја утврдили неправилности због чега су издали 872 прекршајна налога на укупан износ казне од 610.000 марака.
Истовремено, инспектори Пореске управе РС су у том периоду за 305 пореских обвезника изрекли мјеру привремене забране обављања дјелатности у трајању од 15 дана због неиздавања фискалних рачуна. Највише објеката су због неиздавања фискалних рачуна у том периоду привремено затворили инспектори Подручног центра Пореске управе РС у Бањалуци, и то укупно 88 објеката. Када је у питању број привремено затворених објеката по осталим подручним центрима Пореске управе РС, подаци показују да су на територији ПЦ Добој привремено затворена 43 објеката, на подручју ПЦ Бијељина 41, ПЦ Приједор 39, ПЦ Зворник 38, ПЦ Требиње 30, док је на подручју ПЦ Источно Сарајево у посматраном периоду привремено затворено 26 објеката на период од 15 дана због неиздавања фискалних рачуна.
Подсјећамо да је у току кампања Пореске управа РС „Корак предузми, рачун узми“ која се спроводи на већем броју електронских и штампаних медија у РС и чији је циљ подизање свијести грађана о значају узимања фискалног рачуна, јер се управо узимањем рачуна даје допринос у борби против сиве економије и повећава економска снага РС. Прије почетка кампање смо и најавили да ће поред превентивног дјеловања кроз емитовање промотивних видео спотова, радио џинглова и едукативних текстова у медијима, у оквиру кампање бити и појачан рад инспектора Пореске управе РС на терену, а који ће и у наредном периоду наставити контролисати пословне субјекте у извршавању ове законске обавезе, са циљем побољшања пореске дисциплине пореских обвезника када је у питању обавеза издавања фискалних рачуна након сваке куповине или извршене услуге.
С тим у вези, наглашавамо да неиздавање фискалних рачуна од стране пореских обвезника показује да је њихово пословање нелегално, и значи неприказивање прихода и утају пореза. Према томе, Пореска управа РС приликом својих контрола само спречава пореске обвезнике да раде нелегално, да врше утају пореза и да буду нелојална конкуренција оним пореским обвезницима који издају фискалне рачуне приликом продаје роба или услуга.
Пореска управа РС овим путем још једном позива пореске обвезнике да поштују законске прописе у овој области, а све грађане позива да случајеве неиздавања фискалних рачуна пријаве путем e-mail адресе: kontakt@poreskaupravars.org или на бројеве телефона истакнуте на интернет страници Пореске управе РС.