ПОРЕСКА УПРАВА КОНТРОЛИШЕ ИСПЛАТУ ПЛАТА У КОВЕРТАМА

549

   Извор: Пореска управа Републике Српске

   Пореска управа Републике Српске ће у наредном периоду започети појачане контроле широм Републике Српске са циљем откривања оних пореских обвезника који исплаћују дио плате у готовом новцу, односно у коверти.

   “Примјетно је да се, и поред чињенице да је Влада РС Законом о подстицајима у привреди РС омогућила поврат дијела доприноса, одређени број пореских обвезника не придржава законских прописа, те да исплаћује дио плате у коверти, а радника пријављује на минимални износ плате чиме чини утају пореза и доприноса”, наводи се у саопштењу Пореске управе.

   Из Пореске управе упозоравају да ће посебан акценат у контролама биће стављен на оне пореске обвезнике који пријављују раднике на минималан износ плате, те ће се вршити анализа односа добити одређеног пореског обвезника и броја пријављених радника на минималну плату.

   Истичу да се све ово се дешава и поред чињенице да је Влада РС, која константно ради на изналажењу мјера који би утицале на растерећење привреде и побољшање положаја радника, доношењем Закона о подстицајима у привреди РС створила претпоставке, како за повећање плата у реалном сектору, тако и привлачењу домаћих и страних инвеститора у привреди. То законско рјешење Владе РС има за циљ већу плату за раднике и превођење цјелокупног новчаног износа које радник добије у легалне токове, односно смањење сиве зоне рада.

   У јулу и августу ове године, Пореска управа је извршила 42 контроле пореских обвезника који су исплаћивали минимална лична примања, те су код њих 18 утврђене неправилности код обрачуна пореза и доприноса на лична примања, због чега је наложено плаћање обавеза по основу доприноса у износу од 589.517 КМ, а по основу пореза 120.789 КМ.

   “Очекујемо да ће нам у овој акцији помоћ пружити и сами радници који су пријављени на минималац, а који дио плате добијају у коверти. Они све то могу пријавити на бројеве телефона и електронску адресу Пореске управе РС, а инспектори Пореске управе РС ће по запримљеној пријави истражити тог пореског обвезника. Ова акција појачаних контрола је наставак активности Пореске управе РС на сузбијању сиве економије и спречавању пореских обвезника да раде нелегално, да врше утају пореза и доприноса и буду нелојална конкуренција оним пореским обвезницима који послују легално”, закључују из Пореске управе Републике Српске.