ПОЗИВ НА ИНТЕРВЈУ КАНДИДАТИМА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УПРАЖЊЕНА РАДНА МЈЕСТА

1397

   Извор: Општинска управа општине Власеница

   ИНТЕРВЈУ СА КАНДИДАТИМА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ЈАВНИМ КОНКУРСОМ ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА И ПРИЈЕМ СЛУЖБЕНИКА У РАДНИ ОДНОС У ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА, БРОЈ:02/1-014-230/17 ОД 21.06.2017. ГОДИНЕ ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 27.072017. ГОДИНЕ У 8,00 ЧАСОВА, У САЛИ СКУПШТИМЕ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА, СА СЉЕДЕЋЕМ КАНДИДАТИМА, И ТО ЗА РАДНА МЈЕСТА:

01. Начелник Одјељења за општу управу
1. Бунијевац Павле из Власенице,
2. Мојевић Жељко из Власенице

02. Начелник Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове
1. Сарачевић Мирза из Власенице,
2. Мојевић Жељко из Власенице

03.Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове
1. Дамљановић Жељко из Власенице

04. Начелник Одјељења за финансије
1. Тодоровић Марко из Власенице

05. Ветеринарски инспектор:
1. Шеовац Јелена из Хан Пијеска

06. Самостални стручни сарадник за послове архиве, овјеру потписа, рукописа и преписа
1. Кљештан Гордана из Власенице,
2. Настић Богдан из Власенице,
3. Зец Мирела из Зворника,
4. Којић Жељка из Власенице,
5. Мојевић Жељко из Власенице

07.Самостални стручни сарадник за развој пољопривреде
1. Раде Малишевић,

08. Самостални стручни сарадник за спорт и физичку културу
1. Куртума Божидар из Власенице,
2. Јовановић Блаженка из Милића,
3. Мојевић Жељко из Власенице

09. Самостални стручни сарадник за правне послове у области урбанизма, грађења и стамбено – комуналне дјелатности
1. Ступар Невена из Власенице

10.Самостални стручни сарадник за геодетске послове
1. Лазаревић Ненад из Бијељине,
2. Миладиновић Александар из Милића

11. Виши стручни сарадник за послове праћења, вредновања, имплементације развоја, обрачун личних и осталих примања и послове благајне
1. Мијић Жарко из Власенице

12.Виши стручни сарадник информационих технологија – систем администратор
1. Петковић Бранислав из Власенице

13.Стручни сарадник за пријем поднесака
1. Мајсторовић Ивана из Власенице,
2. Милић Невенка из Шековића