ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ОБЛАСТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

263
   Извор: www.vladars.net
   Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију у сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу започело је процес израде Јединствене листе приоритетних пројеката за област животне средине за Републику Српску.
   Израда  Јединствене листе приоритетних пројеката и секторских листи приоритетних пројеката је обавеза дефинисана регулативама Европске комисије за спровођење Инструмената претприступне помоћи за период 2014-2020 (ИПА2), а постојање истих представља један од основних услова за добијање финансијске подршке у оквиру инструмента Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF) и других донатора.
   Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF) ће обезбиједити грант средства која морају бити повезана са инвестицијом, односно праћена кредитним аранжманом (који је у фази преговора или је већ склопљен) између БиХ и неке од међународних финансијских институција укључених у WBIF (EBRD, EIB, CEB, KfW и групацијом Свјетске банке).
   У току је фаза прикупљања пројектних приједлога, након чега ће се извршити селекција пристиглих приједлога. Пројектни идентификациони формулар (ПИФ) и  Упутство за попуњавање ПИФ-а можете преузети на линку http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/media/vijesti/Pages/Poziv-za-dostavljanje-projektnih-prijedloga-radi-izrade-Jedinstvene-liste-prioritetnih-projekata-za-oblast-zivotne-sredine.aspx
   Попуњене обрасце на енглеском језику потребно је доставити путем електронске поште, најкасније до 05.12.2018. године на сљедеће адресе: j.hodzic@mgr.vladars.net и m.sladojevic@mgr.vladars.net, као и путем редовне поште.