ПРЕДСТАВЉАМО ВЛАСЕНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА – ЈУ “КУЛТУРНИ ЦЕНТАР”

1521
Фото: Инфо портал ВЛАСЕНИЦА 24

    Јавна установа Културни центар Власеница основана је 2016.године и тренутно има три запослена радника .Период од новембра 2016. па до данас обиљежен је изванредним ентузијазмом малог броја запослених радника, који својим ангажманом успијевају обезбједити и организовати програмске активности .
Данас, ЈУ Културни центар Власеница програмске активности реализује кроз рад одјељења за културно-умјетничке активности и кроз рад  Инфо портала ВЛАСЕНИЦА 24.

    Објекат располаже са великом кино салом од 365 мјеста , као и са мањим салама у којима се реализује низ културних садржаја али и семинари, промоције, радионице и слично.

    ЈУ Културни центар Власеница активно учествује у напорима друштвене заједнице за квалитетним осмишљавањем слободног времена дјеце, младих и грађана , у непосредној сарадњи са другим друштвено политичким институцијама ,школама, вртићем, невладиним и хуманитарним организацијама, медијима ,пружајући могућност креативног стваралачког рада.

    Кроз сегменте културног и образовног дјеловања, преферира рад са дјецом и младима, афирмише њихово старалаштво, уважавајући и остале категорије друштва. Младима ставља на располагање своје просторе, техничке могућности и стручну подршку. У времену константног раста малољетничке деликвенције и других девијантних понашања којима смо свакодневни свједоци, јачање и промовисање култре и спорта представљају истински превентивни одговор на ваннаставни, слободни и креативни ангажман дјеце, младих и грађана .

    Широк спектар активности, као и организовање јавних манифестација, показали су да Јавна установа Културни центар Власеница може и мора бити веома значајан чинилац у развоју културе и умјетности, те пружити дјеци, младима и грађанима позитиван подстицај за изражавање и развијање културних и умјетничких склоности и вриједности .

    Оснивач установе је Општина Власеница .

   Најзначајније манифестације које је организовала ЈУ Културни центар Власеница су : „Дочек дједа мраза „ „Турнир у стотом тенису „Представе : „Веселе чаролије „ „ И коње убију зар не „ „ Морско-бродска заврзлама „ „Састанак на слијепо „ „ Кварна фарма „ „Деца су украс света „ „Културно и књижевно вече „ „Beer-fest- Vlasenica 2017. ,пројекција филма „Радован повик иза зидова тамнице „ …