ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КОД МЛАДИХ ДО 35 ГОДИНА

316

   Извор:Завод за запошљавање Републике Српске

   У Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35 година – стартап (start-up) Српска, чија је укупна вриједност 2.000.000 КМ, а који се финансира донаторским средствима Владе Републике Србије у износу од 500.000 € (977.915 КМ) и средствима Завода за запошљавање у износу 1.022.085 КМ.

   Програмом је обухваћено запошљавање незапослених лица пријављених на евиденцију као активни тражиоци посла која су на дан расписивања јавног позива ималa до 35 година и којa намјеравају покренути дјелатност у сљедећим подручјима:

– Производне дјелатности (прерађивачка индустрија),

– Грађевинарство – за области: специјализовани грађевински радови (електроинсталациони радови, увођење инсталација водовода, канализације, гаса и остали грађевински инсталациони радови, завршни грађевински радови и остале  специјализоване грађевинске дјелатности);

– Пољопривреда: прерада пољопривредних производа, складиштење, паковање, сушење, сортирање, итд.;

– Информационо-комуникационе технологије за области: рачунарско програмирање,  савјетовање и припадајуће дјелатности и информационе услужне дјелатности;

– Стручне, научне и техничке дјелатности за области: правне и рачуноводствене  дјелатности, архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање  анализа, реклама, пропаганда и истраживање тржишта; остале стручне, научне и  техничке дјелатности и ветеринарске дјелатности;

– Дјелатности пружања смјештаја у туризму;

– Остале услужне дјелатности за области: поправка рачунара и предмета за личну употребу и домаћинство и остале личне услужне дјелатности.

   Реализација активности и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са  Програмом, Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17) и Споразумом између ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске и Министарства финансија Републике Српске, број 01.4/0227-955/18 од 31. 8. 2018. године.

   Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 36 мјесеци од датума заснивања радног односа.

 

Документи/обрасци:

Javni_poziv_Start-up_2018

Biznis_plan__Start_up_2018

Zahtjev_samozaposljavanje_Start_up_2018