РОК ЗА ЗАМЈЕНУ ОРУЖНОГ ЛИСТА 30. ЈУНИ

1596

Рок за замјену истеклог оружног листа до 30. јуна 2017. године

    Полицијска управа Зворник обавјештава све грађане који посједују оружје за личну безбједност a чији је оружни лист истекао, да су обавезни да у складу са Законом о измјенама Закона о оружју и муницији (Службени гласник РС 18/17), до 30. јуна 2017. године поднесу захтјев за издавање новог оружног листа, уз испуњавање општих и посебних услова из овог Закона.
Законом је предвиђено да власници оружја за личну безбједност који су до дана ступања на снагу овог закона предали своје оружје надлежном органу због истека рока који је био на снази по Закону о оружју и муницији (31.12.2016. године), могу поднијети захтјев за замјену оружног листа до 30. јуна 2017. године.
Оружни лист за оружје за личну безбједност издаје се са роком важења од десет година, док се за лица старија од 65 година живота оружни лист издаје са трајним важењем.
Власнику оружја за личну безбједност који до 30.06.2017. године не поднесе захтјев за замјену неважећег оружног листа, изрећи ће се новчана казна у износу од 1.200 до 1.500 КМ и заштитна мјера одузимања оружја.