РС: КАЗНЕ ЗА НЕПРИЈАВЉИВАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

284

   У Републици Српској у наредном периоду биће новчано кажњаване особе које не пријаве насиље у породици.

   Новим законом прописане су казне до 5.000 КМ за запослене у органима заштите, који дођу до сазнања да је учињено, или да постоји и најмања сумња да је учињено насиље у породици, као и грађане и чланове породице који не пријаве насиље у породици.

   Биће кажњен и полицијски службеник који не поступи у складу с обавезама из овог закона, који ће бити разматран на сједници Народне скупштине РС-а 16. априла.

   Омогућено је и право жртве на пратњу особе у које има повјерење при предузимању свих радњи у поступцима у којима остварује своја права, односно обавеза субјектима заштите да омогуће присуство те особе.

   Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици предвиђено је изрицање хитних мјера заштите жртве, а у периоду од 30 дана могу се изрећи (ако за то постоје основи) и заштитне мјере.

   “Истовремено, омогућава се примјена заштитних мјера којима се учиниоцу пружа помоћ тако што му се омогућава да научи ненасилне форме понашања у кризним ситуацијама и да научи да контролише своје агресивне пориве, те да се излијечи од одређених болести овисности “, наведено је у предложеном закону.

   Уводи се обавеза свим субјектима заштите да обавијесте жртву, на њој разумљив начин, о свим правима која има у складу с овим и другим законима и о институцијама, органима, правним особама и организацијама које пружају помоћ, подршку и заштиту, као и мјера да се по свакој пријави насиља у породици, процјењује ризик од понављања насиља и да се, у складу с овом процјеном, планира предузимање потребних радњи и мјера у правцу спречавања учиниоца да понови насиље и заштити жртва.