САНИРАН КРОВ НА ЗГРАДИ У РОМАНИЈСКОЈ УЛИЦИ

826

    Уз подршку Општине Власеница, у  Романијској улици на стамбеној згради С-20 изграђена је кровна конструкција и постављен je кровни покривач.
Заједница етажних власника у Романијској 20 у којој живи 20 породица годинама уназад суочавала се са проблемима због дотрајалости и неодржавања равног крова, те је сада трајно ријешен вишегодишњи проблем прокишњавања. Зграда је изграђена 1978. године.

    Извођач радова је предузеће „Спал градња“ Каракај, а радове у вриједности од 36.000 КМ финансирају Општина Власеница у износу од 11.000,00 КМ и заједница етажних власника са 25.000,00 КМ. Комплетни радови биће завршени до краја седмице постављањем олука.