СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 17. ФЕБРУАРА

626

    Дана 17.02.2020. године (понедјељак) у 10.00 часова биће одржана 28. редовна сједница Скупштине општине Власеница. За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

  1. Разматрање и усвајање Извода записника са 27. редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 16.12.2019. године
  2. Разматрање и усвајање Извода записника са 4. посебне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 30.12.2019. године
  3. Одборничка питања и одговори
  4. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 mкорисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Власеница у 2019. години
  5. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2020. годину
  6. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину
  7. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину
  8. Разматрање Извјештаја о раду заступника општине Власеница пред судовима за период од 01.01 до 31.12.2019. године
  9. Разматрање Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Власеница за период од 01.01. до 31.12.2019. године
  10. Разматрање Извјештаја о раду Полицијске станице Власеница за 2019. годину
  11. 11.Разматрање Извјештаја о раду Скупштине општине Власеница за 2019. годину
  12. Разматрање Информације о материјалном положају и здравственој заштити пензионера на подручју општине Власеница за 2019. годину
  13. Разматрање Информације о газдовању у приватним шумама на подручју општине Власеница за 2019. годину
  14. Разматрање Информације о стању борачко – инвалидске заштите на подручју општине Власеница за 2019. годину
  15. Разматрање Информације о раду комуналне полиције на подручју општине Власеница за 2019. годину
  16. Разматрање Информације о раду инспекцијских органа Општинске управе Власеница за 2019. годину
  17. Разматрање Информације о стању и степену развоја занатства и мале привреде у општини Власеница за 2019. годину
  18. Текућа питања