СТИПЕНДИЈЕ ЗА ОКО 550 СРЕДЊОШКОЛАЦА КОЈИ СУ УПИСАЛИ ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА

278

   Извор: Министарство просвјете и културе Републике Српске

   Након уписа ученика у први разред средњих школа у школској 2022/23. години, у дефицитарна занимања, од планираних 728 ученика, реализован је упис око 550 ученика (70%)  у 36 школа, 28 јединица локалних заједница и 19 занимања.

   Влада Републике Српске опредјељена је да и у  школској 2022/2023. години подржи ученике који уписују занимања која су дефинисана као дефицитарна.

   У буџету су  за ову намјену планирана средства у износу од 900.000 КМ и то стипендије у износу од 100,00 КМ и бесплатан превоз за ученике првог разреда дефицитарних занимања.

   У складу са Закључком Владе Републике Српске, Министарство просвјете и културе у сарадњи са локалним заједницама, пословном заједницом и школама  сачинило је  листу дефицитарних занимања у Републици Српској, која је објављена на званичној страници, прије термина првог уписног рока у школску 2022/2023 годину.

   На основу прикупљених података установљено је да се највеће потребе на тржишту рада јављају за занимања трећег степена у струкама:

  •Машинство и обрада метала (бравар – заваривач, механичар мехатронике, пнеуматике и хидраулике, обрађивач метала резањем, алатничар, механичар гријне и расхладне технике

  •Пољопривреда и прераде хране (пекар, месар, агропроизвођач прехрамбени прерађивач)

  •Угоститељство и туризам (конобар и кувар)

  •Саобраћај (возач моторних возила)

  •Електротехника  (ауто електричар и електричар електроинсталатер)

  •Шумарство и обрада дрвета (столар) и

  •Геодезија и грађевинарство (каменорезач – керамичар).