СУТРА 4. НЕВЕМБРА 25. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СО ВЛАСЕНИЦА

847

    Дана 04.11.2019. године (понедјељак) биће одржана 25. Редовна сједница Скупштине општине Власеница са почетком у 10.00 часова. За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

1. Разматрање и усвајање Извода записника са 24. Редовне   сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 08.10.2019. године
2. Одборничка питања и одговори
3. Разматрање Нацрта Ребаланса буџета општине Власеница за 2019. годину
4. Разматрање Нацрта Буџета општине Власеница за 2020. годину
5. Приједлог Одлуке о приступању Споразуму градоначелника за климу и енергију и изради Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена
6. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за планирање и управљање локалним развојем
7. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица и тргова у насељу Власеница
8. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власенице
9. Разматрање Информације о стању малољетничке деликвенције и насиља у породици на подручју општине Власеница за 2019. годину
10. Разматрање Информације о друштвеном положају младих на подручју општине Власеница
11. Текућа питања