СУТРА 8. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СО ВЛАСЕНИЦА

2612
Архива / Фото:Инфо портал ВЛАСЕНИЦА 24

Извор: Општинска управа општине Власеница

   Дана 27.09.2017. године (сриједа) одржаће се 8. редовна сједница Скупштине општине Власеница, са почетком у 10 часова. За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

1. Разматрање и усвајање Извода записника са 7. редовне сједнице Скупштинеопштине Власеница, одржане дана 25.07.2017.године
2. Одборничка питања и одговори
3. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета општине Власеница за период од 01.01. до 30.06.2017.године
4. Разматрање Извјештаја о раду комисија које је именовала Скупштина општине Власеница за период од 01.01. до 30.06.2017.године
5. Приједлог Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
6. Приједлог Одлуке о именовању начелника Одјељења за општу управу
7. Приједлог Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
8. Приједлог Одлуке о именовању начелника Одјељења за финансије
9. Приједлог Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове
10. Приједлог Одлуке о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове
11. Приједлог Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове
12. Приједлог Одлуке о именовању начелника Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове
13. Приједлог Одлуке о матичним подручјима општине Власеница
14. Приједлог Одлуке о начину и мјесту закључења брака и именовању одборника који присуствују закључењу брака
15. Приједлог Одлуке о Општинским административним таксама
16. Приједлог Одлуке о комуналним таксама
17. Приједлог Одлуке о расписивању избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Власеница
18. Приједлог Одлуке о преносу права управљања, коришћења и одржавања спомен – плоче „Ружина вода“ на Хан Погледу, општина Власеница на Комунално предузеће „ Водовод и канализација“ а.д. Власеница
19. Приједлог Одлуке о продаји земљишта у К.О. Власеница 2
20. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2017.годину
21. Приједлог Одлуке о поступку, организацији и спровођењу техничког прегледа и начину утврђивања и израчунавања цијене трошкова техничког прегледа изграђених објеката
22. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
23. Приједлог Одлуке о приватизацији стана у улици Светосавска 88 у Власеници
24. Разматрање Информације о резултатима васпитно образовног рада ОШ „Вук Караџић“ Власеница за школску 2016/2017 годину
25. Разматрање Информације о резултатима васпитно образовног рада СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница за школску 2016/2017 годину
26. Разматрање Информације о легализацији бесправно изграђених објеката на подручју општине Власеница
27. Текућа питања