СУТРА 9. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СО ВЛАСЕНИЦА

643
Фото:Инфо портал ВЛАСЕНИЦА 24

Извор:Општинска управа општине Власеница

     Дана 20.11.2017. године (понедјељак) одржаће се 9. редовна сједница Скупштине општине Власеница, са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Извода записника са 8. редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 27.09.2017. године

2. Разматрање и усвајање Извода записника са 3.посебне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 16.10.2017. године

3. Одборничка питања и одговори

4. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета општине Власеница за период од 01.01. до 30.09.2017. године

5. Разматрање Нацрта буџета општине Власеница за 2018. годину

6. Разматрање Извјештаја начелника Општине о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности

7. Разматрање Извјештаја о раду и Финансијског извјештаја Установе за предшколско васпитање и образовање „Први кораци“ Власеница за школску 2016/2017. годину

8. Разматрање Информације о стању малољетничке деликвенције и насиља у породици на подручју општине Власеница за 2017. годину

9. Разматрање Информације о друштвеном положају младих на подручју општине Власеница

10. Текућа питања