ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ “Blicneta” У ВЛАСЕНИЦИ И МИЛИЋИМА

2772

Компанија Blicnet из Бањалуке преузела кабловску инфраструктуру фирме Focus-M у Власеници и Милићима.

Да би корисницима у Власеници и Милићима пружио савремене услуге дигиталне телевизије, брзог Интернета, фиксне и мобилне телефоније, Blicnet је извршио потребне радове и инвестиције ради осавремењивања и побољшања постојеће инфраструктуре.

У наредном периоду корисници услуга фирме Focus-M могу да очекују посјету искључиво представника компанија Focus-M и Blicnet који ће их детаљно информисати о начинима преласка и закључивања уговора о кориштењу Blicnet услуга. За додатне информације о Blicnet услугама на располагању је бесплатни инфо број 0800 30 600, као и wеб страница www.blic.net

Компанија Blicnet је телеком оператер из Бањалуке који послује у оквиру Телеком Словенија групе и током свог пословања у нашој земљи позиционирала се као оператер који пружа комуникационе услуге и сервисе високог квалитета по конкурентним цијенама и корисницима омогућава успјешну комуникацију.