ТРИ ТУРИСТИЧКА ВОДИЧА ИЗ ВЛАСЕНИЦЕ

4064

   Извор:Министарство трговине и туризма Републике Српске

    Радош Обрадовић, Драгомир Лазић и Ненад Лелек из Власенице стекли звања туристичких водича за подручје Републике Српске

   Министарство трговине и туризма Републике Српске организовало је свечану додјелу увјерења за кандидате који су положили испит за стицање звања туристичког водича за подручје Републике Српске.

   Свечана додјела увјерења уприличена је 25. априла у просторијама Министарства трговине и туризма за 28 кандидата од укупно 53 кандидата који су стекли звање туристичког водича за подручје Републике Српске.

   Додјела увјерења је завршетак активности које је Министарство трговине и туризма започело расписивањем Јавног позива за полагање испита за стицање звања туристичког водича. Сви кандидати који су се пријавили путем Јавног позива стекли су право на присуствовање обуци за полагање испита за туристичког водича, након чега је Министарство организовало полагање испита према Правилнику о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања туристичког водича за подручје Републике Српске.

   Свечана додјела увјерења биће уприличена и у Требињу, 10. маја 2017. године, за 25 кандидата који су стекли звање туристичког водича за подручје Републике Српске.