У ФУНКЦИЈИ НОВИ ПРОГРАМ ЗА ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ

459

 

Обавјештење о новој верзији програма ППО за пореске обвезнике

    Обавјештавају се порески обвезници да је стављена у функцију нова верзија програма ППО 2.3.0.0. за пореске обвезнике за електронско подношење Мјесечних пријава пореза по одбитку – Образац 1002.

    Нова верзија програма ППО 2.3.0.0. значи промјену у подношењу Мјесечне пријаве пореза по одбитку на начин да пријава која садржи грешке неће бити прокњижена на Јединствену картицу пореског обвезника односно неће се сматрати поднесеном. Порески обвезник ће у току подношења пријаве кориштењем нове верзије програма ППО 2.3.0.0. добити информацију о грешкама у подношењу у двије фазе, приликом уноса података у програм и након слања на сервер Пореске управе. О грешкама у подношењу након слања на сервер Пореске управе порески обвезник ће бити информисан путем програма добијањем одговарајуће поруке. Поруку о статусу пријаве (запримљена или пријава садржи недостатке) порески обвезници добиће након провјера у евиденцијама Пореске управе чије трајање ће зависти од обима података у пријави због чега су обвезници дужни пратити статус пријаве. Након отклањања грешака у подношењу пријава ће бити прокњижена на Јединствену картицу пореског обвезника односно сматраће се поднесеном. Када пријава не садржи грешке, порески обвезник добија поруку да је пријава запримљена и евидентирана у евиденције Пореске управе.

    Порески обвезници су дужни да до 15. јануара 2018. године преузму нову верзију програма ППО 2.3.0.0.