У ВЛАСЕНИЦИ ЋЕ СЕ ГРАДИТИ РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ ЗА САКУПЉАЊЕ ИСКОРИСТИВИХ ВРСТА ОТПАДА

810

    Извор: Општинска управа општине Власеница

    Општина Власеница крајем априла 2017. године потписала је Уговор о суфинансирању Пројекта “Израда студије оправданости изградње рециклажног дворишта у Власеници” са Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске. Израда студије оправданости процијењена је на укупну вриједност од 17.500 КМ, од чега је Фонд финансирао 12.250 КМ, а остатак Општина Власеница.

   “Израђена је студија, гдје су утврђени елементи исплативости изградње рециклажног дворишта, односно увођења одређених мјера за одвојено сакупљање појединих материјала из отпада на његовом мјесту настанка. Израда студије представља први корак ка успостављању дугорочног рјешења питања селективног прикупљања чврстог комуналног отпада на подручју ове општине”, рекао је начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, Жељко Дамљановић.

    Рециклажно двориште је ограђени простор намијењен одвојеном прикупљању и привременом складиштењу мањих количина посебних, искористивих врста отпада.

    У склопу овог пројекта извршена је и набавка контејнера, запремине 5 м3, који ће у наредним данима бити постављени на 4 локације у урбаном подручју Власенице, које су најпроблематичније када је у питању јавна хигијена.

 

   Жељко Дамљановић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове у општини Власеници – тонска изјава