ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ИЗ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ

1513

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

    Поштовани купци,

    Обавјештавамо вас да од 01.04.2021. године престаје да важи дозвола за снабдијевање ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина према Одлуци Владе Републике Српске и Рјешењу Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о измјенама дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ. Од наведеног датума, снабдијевање електричном енергијом за све купце обављаће “Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње – Дирекција за јавно снабдијевање.

   Из тог разлога, овим путем Вас позивамо да у најкраћем могућем року измирите рачуне за утрошену електричну енергију за март 2021. године, као и сва заостала дуговања за електричну енергију и затезну камату до мартовског рачуна. Уплате до коначног измирења дуга молимо да извршите на исте бројеве жиро-рачуна ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина које сте користили до сада, како бисмо избјегли покретање поступка пред надлежним судом за наплату потраживања.

   Купце који  и након измиривања обавеза за потрошњу у мјесецу марту остају у преплати позивамо да нам у најкраћем року доставе податке о рачуну на који  ће преостала средства бити дозначена.

   Плаћање рачуна електричне енергије, од априла мјесеца 2021. године, вршиће се на жиро рачуне Дирекције за јавно снабдијевање, који ће бити наведени на рачунима за утрошену електричну енергију.

   Уз срдачан поздрав, захваљујемо Вам се на досадашњој дугогодишњој сарадњи.

                                                       ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина