СУТРА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА

417

   Извор: Општинска управа општине Власеница

   Дана 30.11.2018. године у 10:00 часова одржаће се 18. Редовна сједница Скупштине општине Власеница, са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Извода записника са 17. Редовне   сједнице Скупштине општине   Власеница, одржане дана 29.10.2018. године

2. Одборничка питања и одговори

3. Приједлог Ребаланса буџета општине Власеница за 2018. годину

4. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о извршењу буџета општине Власеница за 2018. годину

5. Приједлог Буџета општине Власеница за 2019. годину

6. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Власеница за 2019. годину

7. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о комуналним таксама

8. Разматрање Извјештаја одборника о спроведеним активностима за спровођење „Одборничког сата“ у мјесним заједницама општине Власеница за период од 01.01. до 30.06.2018. године

9. Текућа питања